Fumigasyon

Fumigasyon, esas olarak depolanmış ürün zararlılarını hedef alan etkili bir uygulamadır.
Depolanan ürünlerin zarar görmemesi için uygulanır.

Bu site, Gelişim Medya® Kayseri Web Hizmeti Sistemi ile hazırlanmıştır.